Tư vấn

Nếu bạn cần tư vấn và nếu chưa có sẵn câu trả lời, bạn hãy gửi thông tin cho Bác sỹ để được tư vấn. Mời click vào button !

Câu hỏi

Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :

Chào bạn Ngoan!

Viêm xoang polype mũi nếu muốn khỏi phải phẫu thuật triệt căn và chăm sóc sau mổ.

Bạn muốn tôi khám đặt hẹn theo số 38213456.

Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Ts.Bs.Hoàng Lương

Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : Bị viêm xoang mũi, sau khi đốt điện, la ze
( - Ngày : 10/12/2014)
Sau khi đốt điện, laze liệu bệnh viêm xoang mũi, polip có hết không bác sĩ. Em muốn xin sđt BS Lương được không ạ
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :

38.213.456

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(Click vào icon Yahoo để chát với bộ phận hỗ trợ)