Tư vấn

Nếu bạn cần tư vấn và nếu chưa có sẵn câu trả lời, bạn hãy gửi thông tin cho Bác sỹ để được tư vấn. Mời click vào button !

Câu hỏi

Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :
Hỏi : tư vấn
( - Ngày : 03/07/2014)
Bé 31 tháng tuổi nhưng chậm nói cần tư vấn cách đều trị
Khoa : Tai Mũi Họng
Trả lời :

38.213.456

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

(Click vào icon Yahoo để chát với bộ phận hỗ trợ)